Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Izradu internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet

P rojekt je financiran od strane Europskog socijalnog fonda čijom se provedbom osigurava socijalna uključenost 12 slijepih osoba te se unaprjeđuje kvaliteta njihovih života u razdoblju od 24 mjeseca na području grada Zagreba. S provedbom se započelo u lipnju 2019. Ukupna vrijednost projekta je 498.212,00 kuna.

Uslugom videćeg pratitelja nastoji se umanjiti svakodnevne probleme slijepih osoba koje nisu samostalne u kretanju. Osobe uključene u Projekt različite su životne dobi, od mladih u 30-im godinama, pa sve do onih treće životne dobi. Iz toga proizlaze i njihove specifične potrebe. Podrška se ostvaruje kroz različite aktivnosti kao što su odlazak u javne institucije/ustanove, obavljanje administrativnih poslova, društvene aktivnosti, odlazak kod liječnika.

Cilj je ove usluge omogućiti slijepim osobama pristup informacijama, smanjiti negativne posljedice na području izoliranosti i socijalnog funkcioniranja, potaknuti interese i traženje novih područja interesa, organizacija slobodnog vremena, poticanje socijalnog kontakta i druženja, emocionalno osnaživanje i poticanje samopoštovanja te aktivno participiranje u lokalnoj zajednici.

Na provedbi projekta zaposlene su i dvije osobe, voditeljica projekta Ivana Kontošić i videći pratitelj Vesna Iskra. Kontakt mail za više informacija i.kontosic@psivodici.hr ili udruga@psivodici.hr