Podaci o Udruzi

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Uz iznimno važnu razmjenu iskustava, stjecanje novih spoznaja o inovativnim pristupima školovanju pasa pomagača, razvijaju se zaista dobri profesionalni i prijateljski odnosi, važni za razvoj pokreta korisnika pasa pomagača u svijetu uopće.

Klubovi korisnika

Klub korisnika pasa vodiča Zagreb

Klub korisnika pasa vodiča Dubrovnik

Klub obitelji korisnika terapijskih pasa – KOKTA

Organizacijska struktura Udruge

Zaposlenici Udruge

Mira Katalenić
Mira Katalenić
Predsjednica Udruge
Kristina Šporčić Radoš
Kristina Šporčić Radoš
Suradnica za edukativno promotivne aktivnosti i podršku korisnicima
Lana Glavan
Lana Glavan
Instruktorica za školovanje pasa pomagača i program socijalizacije
Ana Odak
Ana Odak
Suradnica za edukativno-promotivne aktivnosti
Vesna Iskra
Vesna Iskra
Videći pratitelj
Sanja Kobešćak
Voditeljica programa – stručna savjetnica korisnika pasa pomagača
Ivana Ivandić
Voditeljica uredskog poslovanja i edukativno-promotivnih programa i samofinancirajućih aktivnosti

Od osmijeha do uspjeha

IBAN: HR4123600001101351988

DONIRAJTE