Aktivnosti u razdoblju 2023./2024.

Savjetodavna mobilna podrška obiteljima korisnika pasa pomagača u Hrvatskoj

Program “Savjetodavna mobilna podrška obiteljima korisnika pasa pomagača” ima za cilj unapređenje funkcionalnih sposobnosti djece što dugoročno prevenira njihovu institucionalizaciju. U sinergiji s partnerskim organizacijama kroz inovativne pristupe bit će stvoreni bolji uvjeti integracije djece s teškoćama u razvoju. Sve to doprinosi poboljšanju kvalitete života 45 obitelji i njihovog položaja u zajednici.

Također se želi uključiti djecu s teškoćama u razvoju s liste čekanja za psa pomagača u terapijske aktivnosti Udruge, educirati i senzibilizirati vršnjake korisnika pasa pomagača (polaznici dječjih vrtića i škola) o pravima i potrebama djece i mladih s teškoćama u razvoju (TUR) te ih upoznati s humanom ulogom pasa pomagača i terapijskih pasa, osnažiti roditelje djece i mladih s TUR korisnika pasa pomagača za javno-zagovaračku ulogu prava i potreba njihove djece te bolje suočavanje sa svakodnevnim životnim situacijama, razvijati mehanizme klupskog djelovanja Kluba obitelji korisnika pasa pomagača (KOKTA-e) u cilju bolje socijalne uključenosti korisnika pasa pomagača u njihovoj lokalnoj zajednici te prezentirati model s savjetodavne mobilne podrške domaćoj i međunarodnoj stručnoj i široj javnosti.

Partneri na programu su OŠ Ivana Perkovca Šenkovec i Centar za rehabilitaciju Silver. Ovaj program provodi se u okviru trogodišnjeg programa “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025”. Prva godina programa traje od lipnja 2023. do svibnja 2024. godine. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu od 25.000 eura.

Uz šapice dobrote do uspjeha

Ovim projektom Udruga želi nastaviti terapijske aktivnosti uz uključivanje terapijskih pasa s djecom koja su na listi čekanja svog psa pomagača. Uočena je potreba za stručnim individualnim radom s djecom s teškoćama u razvoju uključivanjem terapijskog psa.

Cilj je unaprijediti funkcionalni razvoj i smanjenje teškoća kako bi osigurali bolju socijalnu uključenost djece u zajednici. Ovo je inovativna metoda suportivne uloge terapijskih pasa što ih stručnjaci Udruge uključuju u terapijske postupke ili aktivnosti s djecom, a do sada je pokazala iznimno vrijedne rezultate i zadovoljstvo roditelja i djece/korisnika usluge.

Ciljana skupina su djeca s teškoćama u razvoju koja imaju različite razvojne teškoće (cerebralna paraliza, autizam, hiperaktivnost, intelektualne teškoće, epilepsija, motoričke teškoće,…). Naime, u Hrvatskoj je više od 38 000 djece s teškoćama u razvoju prema izvješću HZJZ-a.

Projekt financira Zaklada “Hrvatska za djecu” u iznosu od 5.614,86 eura, a provodi se od 2.11.2023. do 31.7.2024. godine.

Različitosti ne čine razliku

Udruga kroz projekt “Različitosti ne čine razliku” želi pridonijeti boljoj socijalnoj uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom promicanjem jednakopravnosti. U suradnji s OŠ Turnić i OŠ Srdoči iz Rijeke te Školom za medicinske sestre Mlinarska iz Zagreba provodit će se edukativne radionice kako bi se unaprijedilo znanje i vještine učenika o potrebama, pravima i mogućnostima djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Također će se informirati nastavnike i stručni tim škole o dobrobiti pasa pomagača za dječji razvoj.

Projekt financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu od 9.135,45 eura te se provodi od 1.10.2023. do 30.6.2024. godine.

Kad se ruke i šape slože – sve se može

Kroz projekt “Kad se ruke i šape slože – sve se može” osigurat će se financijska potpora za uključivanje sedam budućih pasa pomagača ili terapijskih pasa u socijalizacijske obitelji.

Školovanje pasa pomagača dvogodišnji je proces koji ima nekoliko važnih faza, a od kojih je jedna i socijalizacija. To je faza odrastanja budućeg psa pomagača u obiteljskom okruženju uz stručnu podršku voditelja socijalizacije i instruktora pasa pomagača.

Mladi pas, odnosno štene kroz godinu dana navikava se na sve okolnosti suživota s čovjekom te stječe kućni odgoj i osnove poslušnosti. Također se navikava na prijevozna sredstva, gužvu, kontakte i igru s drugim psima, djecom i odraslim osobama. To su ključne pretpostavke za uspješno školovanje za neku od humanih uloga pasa u životu čovjeka, iznimno vrijednih za primjerice smanjenje razvojnih teškoća djece ili unaprjeđenje kvalitete života odraslih osoba s invaliditetom.

Projekt financira Grad Zagreb u iznosu od 4.105 eura te traje od 1.6.2023. do 31.5.2024. godine.

Institucionalna podrška – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili udruga osoba s invaliditetom nastavlja se kroz treću godinu. Podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2024. godinu iznosi 31.993 eura.

Aktivnosti u razdoblju 2022./2023.

Osigurajmo podršku socijalnoj uključenosti slijepih

Nastavak projekta ”Osigurajmo podršku socijalnoj uključenosti slijepih” za povećanje socijalne uključenosti i unaprjeđenja kvaliteta života 12 slijepih osoba na području grada Zagreba kroz usluge videćeg pratitelja koji bi se angažirao na razdoblje od 24 mjeseca.

U okviru projekta pružaju se usluge videćeg pratitelja za slijepe osobe koje nisu samostalne u kretanju s tim da će se voditi računa da se prilikom provedbe projektnih aktivnosti poštuju načela jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i ne diskriminacije.

Cilj navedene usluge je omogućiti slijepim osobama pristup informacijama, smanjiti negativne posljedice na području izoliranosti i socijalnog funkcioniranja, potaknuti interese i traženje novih područja interesa, organizacija slobodnog vremena, poticanje socijalnog kontakta i druženja, emocionalno osnaživanje i poticanje samopoštovanja te aktivno participiranje u lokalnoj zajednici.

Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a projekt je započeo početkom 2022. godine.

Aktivnosti u razdoblju 2021./2022.

Aktivnosti u razdoblju od 2010. do 2020.

Od osmijeha do uspjeha

IBAN: HR4123600001101351988

DONIRAJTE