O Opći cilj projekta je unapređenje pružanja usluga za poslodavce slijepih i visokoslabovidnih osoba. Specifični ciljevi su poticanje na stvaranje uvjeta za zapošljavanje slijepih i visokoslabovidnih osoba.