Glavni cilj programa je podizanje kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji kroz rad mobilnih timova u kućnom okruženju usmjeren na podršku i poticanje razvojnih aspekata.

U proteklom trogodišnjem razdoblju ostvareni su sljedeći rezultati:

 1. Pružanje savjetodavne podrške obiteljima korisnika terapijskih pasa- 45 obitelji kroz 172 posjete. Unaprjeđenje razvojnih procesa korisnika terapijskih pasa očitovalo se:
  • smanjenjem teškoća i razvojem potencijala (motorika, koncentracija, pažnja, emocionalni razvoj, socijalizacija, poboljšanje govora…)
  • boljom dinamikom i povezanošću obitelji
  • poboljšanim socijalnim kontaktima i ostvarenim boljim uvjetima za integraciju djece u zajednicu
 2. Edukacijom obitelji korisnika terapijskih pasa i peercounceling, ostvareni su sljedeći rezultati:
  • kroz tri Seminara roditelji su stekli relevantne spoznaje o različitim temama
  • postignuta bolja informiranost i osnaženost obitelji
  • razmjena međusobnih iskustava – peercounceling – osviještena važnost ove tehnike
  • ostvarena veća spremnost obitelji za nove izazove i prevladavanje teškoća
  • sudjelovanjem na 8 radionica o komunikacijskim vještina poboljšali su osobnu sposobnost u zagovaranju prava svoje djece
 3. Rezultati edukacija stručnih timova i roditelja djece predškolske dobi:
  • kroz 9 predavanja/radionica stručno je obrađeno područje uključivanja i učinaka terapijskih pasa kod djece s različitim razvojnim teškoćama, te proširene informacije o mogućnostima uključivanja pasa pomagača u rad s različitim grupama djece i odraslih.
 4. Na tri međunarodna i jednom stručnom skupu u zemlji prezentirani su učinci djelovanja terapijskih pasa kako u individualnom, tako i grupnom radu s djecom koja imaju različite razvojne teškoće.
 5. Sukladno planu aktivnosti pripremljen je i tiskan priručnik „Terapijski psi u Hrvatskoj“ kao važna podloga za razvoj različitih oblika rada s terapijskim psima, a nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada i iskustva autorice.

Zaključno, promatrajući konkretne učinke na svakog pojedinog korisnika, rezultati su daleko iznad očekivanih kod većine djece uključene u Program. Također je neophodno konstatirati da su postignuća realno bolja u okolnostima gdje su roditelji spremno prihvatili suradnju sa savjetnicom.

Kad je riječ o edukaciji stručnjaka i prezentaciji Programa u javnosti, unatoč manjem broju predavanja/radionica, postignuta je mnogo veća razmjena iskustava s velikom lepezom stručne javnosti u zemlji i inozemstvu, što smatramo ključnim za nastavak programskih aktivnosti.