Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Izradu internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet

P rojekt “Širenje usluge uključivanja terapijskih pasa za djecu s teškoćama u razvoju” financiran iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1

Cilj projekta je povećati društvenu uključenost djece s teškoćama u razvoju širenjem i unapređenjem usluge uključivanja terapijskih pasa na područje gradova Vukovara, Pule, Rijeke, Lobora, Osijeka, Zagreba i Dugog Sela. Terapiju provodi posebno educiran terapijski tim koji se sastoji od stručnjaka–voditelja i terapijskog psa. AAT (Animal Assisted Therapy) usmjerava i / ili provodi stručnjak društveno–humanističkog usmjerenja (rehabilitatori, radni terapeuti, psiholozi, odgajatelji i sl.). s posebnim stručnim znanjem i praksom unutar svoje profesije. AAT se može osigurati u različitim okruženjima, može se provoditi grupno ili individualno i može se primijeniti na ljude bilo koje dobi.

Dvije su ciljane skupine Projekta – djeca s teškoćama u razvoju, čiji napredak i razvoj želimo unaprijediti uključivanjem terapijskih pasa u individualni ili grupni rad s njima, što će doprinijeti poboljšanju njihovog zdravstvenog statusa i omogućiti bolju socijalnu uključenost u zajednici. Tijekom Projekta osigurat će se dostupnost usluge uključivanja terapijskog psa za 70-ak djece na području 6 županija/gradova.

Druga skupina su stručnjaci različitih profila koje je potrebno educirati, kako bi stekli specifična znanja i vještine za rad s terapijskim psom. Temeljem 50 sati edukacije stručnjaci različitih profila iz 6 hrvatskih gradova, svojim će novostečenim znanjima uz terapijskog psa kreirati i poboljšati postojeće terapijske postupke koje svakodnevno provode u radu sa djecom – korisnicima njihovih usluga. U ovom je slučaju pas posebno selektiran i treniran za ovu namjenu, a stručnjacima služi kao motivator i suradnik u kreiranju terapijskih postupaka i aktivnosti koje osiguravaju bolji napredak i povećanje uspješnosti postizanja unaprijed zadanih razvojnih ciljeva te djeci pružaju veselje i ugodu kod često napornih i ponavljajućih vježbi. S obzirom da ovakav način rada potiče ostvarenje najboljeg mogućeg razvojnog ishoda kod djece, izravno doprinosi boljitku cijele obitelji.

Budući da ovaj Projekt proširuje i poboljšava već postojeće usluge zaposlenih stručnjaka u ustanovama/udrugama, izravno doprinosi kvaliteti provedbe usluga u tim lokalnim zajednicama. Ove projektne aktivnosti će utjecati na prevenciju institucionalizacije djece, što svakako doprinosi kvaliteti života njihovih obitelji.

Edukacijom će kroz 7 vikend seminara 18 stručnjaka bit će osposobljeno za pružanje usluge uključivanja terapijskih pasa u rad s djecom s teškoćama u razvoju (autizam, cerebralna paraliza, Down, ADHD, intelektualne teškoće…).

Po završetku teorijskog dijela edukacije započinje implementacija obuke stručnih voditelja (kojima će terapijski pas biti dodjeljen) za uključivanje terapijskog psa u radu s djecom s teškoćama u razvoju.

Na kraju edukacije svaki voditelj/stručnjak polaže završni  ispit s terapijskim psom pred stručnom komisijom što će rezultirati s izdanim uvjerenjima o položenom ispitu i radnim iskaznicama za stručne voditelje terapijskih pasa, a sukladno Zakonu o korištenju psa pomagača (NN39/19.).

Početkom implementacije usluge AAT-a u navedenim ustanovama/udrugama biti će osigurana supervizija i praćenje rada educiranih stručnjaka od strane dviju supervizorica tijekom narednih 6 mjeseci implementacije projekta. Također je osigurana didaktička oprema potrebna za ovakve specifične aktivnosti.

Dodanu vrijednost projektu predstavljaju:

  • uspostava modela peer-to-peer pomoći među stručnjacima;
  • online komunikacijski forum za osposobljene stručnjake i mentore/supervizore;
  • izrada priručnika za stručnjake o uključivanju terapijskih pasa;
  • podizanje kvalitete usluga partnerskih organizacija, sa naglaskom na uspostavljanje Vukovarskih leptirića (jednog od partnera projekta) kao referentnog centra AAT-a za Slavoniju;
  • implementiranje kampanja za brendiranje Gradova prijatelja terapijskih pasa;
  • promocija rezultata projekta u cilju podizanja svijesti o novim uslugama za djecu s teškoćama u razvoju, kroz prezentacije, okrugle stolove…
  • organizacija završne konferencije o ishodima projekta, sa smjernicama za održivost u narednom razdoblju.

Projekt se provodi kroz 20 mjeseci, od 07.04.2020. – 07.11.2021. te je 100% financiran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.180.015,69 kn.

Korisni linkovi:

Europski strukturni i investicijski fondovi

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

Kontakt za više informacija: Ivana Šimunić, Voditeljica projekta, 091/4816-667, radno vrijeme pon-pet 08:00-16:00