Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Izradu internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet

Predavači

edukacije stručnjaka za uključivanje terapijskih pasa u rad s djecom s teškoćama u razvoju

damir edukator

Damir Vučić

Predavanje održano 21. i 22.8.2020. u Hotelu Diplomat.

Teme:

1. Povezanost čovjeka i psa;

2. Trijada voditelj – terapijski pas – korisnik;

3. Trening, način rada i ostvarenje dobrobiti terapijskog psa.

ana edukator

Ana Odak

Predavanje održano 25 i 26.9.2020. u Hotelu Diplomat.

Teme:

1. Principi učenja;

2. Mentalne igre;

3. Poremećaji u ponašanju.

sasa edukator

Saša Radić

Predavanja održana 28. i 29.8.2020. u Hotelu Diplomat, 18. i 19.9.2020. te 3. i 4.10.2020. putem Zoom aplikacije.

Teme:

1. Korisniku usmjerena praksa;

2. Stvaranje terapijskog tima;

3. Korištenje igre u terapijskim aktivnostima sa psom;

4. Terapijski pas u svakodnevnim aktivnostima.

lea edukator

Lea Devčić Conjar

Predavanje održano 4. i 5.10.2020. putem Zoom servisa.

Teme:

1. Izazovi svakodnevnog funkcioniranja potencijalnih korisnika;

2. Strategije i aktivnosti uključivanja terapijskog psa u rad s korisnicima.