Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Izradu internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet

Stručni voditelji i terapijski psi

evaweb1

Eva Kadlec i Pegy

Dječji vrtić Titti

mala

Roberta Stevanović i Mala

Udruge cerebralne paralize Istarske županije

pas meggy

Petra Svečnjak i Megy

Centar za rehabilitaciju Stančić

katicamili

Katica Pukšec i Mili
UDRUGA SVETA ANA za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

elizaellaslika

Elizabeta Haničar i Ella
Centar za autizam Osijek

ivabelaslika

Iva Tadić i Bella
Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići