Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Izradu internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet

Informativno-edukativno predavanje u Vukovaru

U utorak 6. srpnja 2021. godine otputovali smo u Vukovar kako bismo posjetili naše projektne partnere Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići, koji u okviru Projekta imaju ulogu referentnog centra za širenje usluge uključivanja terapijskih pasa u rad s ovom marginaliziranom skupinom djece u Slavoniji.

Na informativnom predavanju i radionici sudjelovali su zaposlenici Vukovarskih leptirića, zajedno sa predsjednicom Viktorijom Matin.

Uz postojeći terapijski tim koji provodi aktivnosti u udruzi “Vukovarski leptirići” razmatrane su mogućnosti proširenja usluge u Udruzi, te stvaranja uvjeta za djelovanje u zajednici, kako bi postali vidljiviji benefiti korisnika, kao i mogućnosti širenja usluge na druge organizacije u Županiji.

Zaključeno je da u “Vukovarskim leptirićima” postoje prostorni uvjeti i kadrovski potencijali za stvaranje još jednog terapijskog tima stručna voditeljica – terapijski pas, što će doprinijeti kvaliteti rada budućeg referentnog centra u Slavoniji.

vukovarR