Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Izradu internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet

Već pola godine Udruga u sklopu projekta „Osigurajmo podršku socijalnoj uključenosti slijepih“ financiranog od strane Europskog socijalnog fonda pruža uslugu videćeg pratitelja.  Uslugu videćeg pratitelja trenutačno koristi ukupno 12 korisnika. Deset je korisnika uključeno u projekt od lipnja/srpnja, a dva su se korisnika naknadno pridružila projektu.

U nastojanju da se usluga podigne na viši nivo među korisnicima se proveo upitnik o zadovoljstvu korisnika pruženom uslugom, te je na temelju povratnih informacija izrađen i Pravilnik o pružanju usluge videćeg pratitelja. Podrška se ostvaruje kroz različite aktivnosti kao što su odlazak u javne institucije/ustanove, obavljanje administrativnih poslova, društvene aktivnosti, odlazak kod liječnika. Cilj je ove usluge smanjiti negativne posljedice na području izoliranosti i socijalnog funkcioniranja te omogućiti slijepim osobama pristup informacijama i aktivno participiranje u lokalnoj zajednici.