Početna/Prava i obaveze korisnika pasa pomagača

Zakonodavni okvir o pravima korisnika pasa pomagača i terapijskih pasa

Ovim Zakonom uređuje se pružanje pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa osobama s invaliditetom ili s kroničnom bolesti i djetetu s teškoćama u razvoju.

Posebnu važnost predstavlja članak 8. kojim je regulirano pravo na pristupačnost, kao ostvarenje temeljnog ljudskog prava.

  • Korisnik psa pomagača, kandidat za korištenje psa pomagača, voditelj psa pomagača, kandidat za voditelja psa pomagača, socijalizator psa pomagača i radni instruktor sa psom pomagačem imaju pravo pristupa i boravka u javnom prostoru, pravo korištenja javnog prijevoza bez plaćanja vozne karte za psa pomagača te pravo zadržavanja u prostoru predviđenom za putnike.

  • Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju sa psom pomagačem pravo pristupa i boravka na radnom mjestu, u zdravstvenoj, odgojno-obrazovnoj i znanstvenoj ustanovi te vjerskom objektu.

  • Korisnik psa pomagača i voditelj psa pomagača imaju pravo sa psom pomagačem sudjelovati na priredbama u kulturi, zabavi i sportu bez plaćanja ulaznice za psa pomagača.

  • Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, pristup i boravak u zdravstvenoj ustanovi može se ograničiti radi potrebe primjene posebnih zdravstvenih uvjeta liječenja korisnika.

  • Prava iz stavka 1. do 3. ovoga članka ostvaruju se uz predočenje radne iskaznice.

  • Prava iz stavka 1. do 3. ovoga članka imaju i korisnici psa pomagača koji su strani državljani, uz predočenje odgovarajuće isprave države čiji su državljani.

Sve dodatne informacije o Zakonu možete pronaći na linku: https://narodne-novine.nn.hr/c…/sluzbeni/2019_04_39_797.html

Od osmijeha do uspjeha

IBAN: HR4123600001101351988

DONIRAJTE