Za socijalnu uključenost u zajednicu

R

ealizacijom ciljeva, Udruga promiče osnovna ljudska prava i kvalitetu življenja slijepih i drugih osoba s invaliditetom, te djece s teškoćama u razvoju, stvarajući uvjete za njihovu socijalnu uključenost u zajednicu.

Misiju Udruge predstavlja podizanje svijesti društva o pravima, mogućnostima  i potrebama osoba s invaliditetom, što doprinosi senzibiliziranosti zajednice te povećanje broja neovisnih i samostalnih osoba, kroz poboljšanje njihove  mobilnosti i kvalitete svakodnevnog života..

Udruga zasniva svoj rad s pojedincima, neformalnim grupama i neprofitnim organizacijama,  poslovnim sektorom, lokalnim, regionalnim i državnim vlastima na načelima osnaživanja, samopomoći, edukacije, aktivnog uključivanja, pokretanja pozitivnih inicijativa, poticanja suradnje, međusobnog uvažavanja i poštivanja različitosti stvarajući održivi model razvoja organizacija civilnog društva.

Potiče i razvija samozagovaračku ulogu svojih članova na promicanju ljudskih prava u kontekstu primjene Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, zakonskih propisa i nacionalnih strateških dokumenata.

Osigurava mehanizme za primjenu propisanih standarda i kriterija rada korisnika sa dodijeljenim im psima pomagačima.

Od osmijeha do uspjeha

IBAN: HR4123600001101351988

DONIRAJTE