Početna/Korisnici pasa vodiča
K

orisnici pasa vodiča su slijepe i visoko slabovidne osobe osposobljene za samostalno kretanje uz pomoć psa vodiča. Jedan od osnovnih uvjeta osposobljavanja za kretanje uz pomoć psa vodiča je poznavanje orijentacije i mobiliteta odnosno korištenje tehnike bijelog štapa

Osoba koja se prijavljuje za dodjelu psa vodiča mora biti punoljetna.

Zainteresirana slijepa osoba ispunjava Zahtjev za  osposobljavanje za kretanje uz pomoć psa vodiča. Instruktor pasa vodiča po zaprimanju Zahtjeva sa slijepom osobom provodi intervju kako bi dobio što kvalitetniji uvid u životne navike i potrebe te procijenio sposobnosti i mogućnosti kretanja slijepe osobe.

Slijepa osoba se evidentira na listu čekanja. Čekanje na psa vodiča prosječno traje nekoliko mjeseci, ovisno o potrebama slijepe osobe i  osobinama grupe pasa koji završavaju školovanje. Slijepa osoba i pas vodič moraju biti kompatibilni u što je moguće više karakteristika (temperament, brzina kretanja, visina, težina…).

Obuka slijepe osobe za korištenje odškolovanog psa vodiča traje 4-6 tjedana.

Po završetku obuke slijepe osobe i psa vodiča, stručna komisija procjenjuje osposobljenost tog tima – radne jedinice za samostalno kretanje. Nakon čega se slijepoj osobi dodjeljuje Radna iskaznica – kojom dokazuje status korisnika psa vodiča te ostvaruje pripadajuća joj prava definirana odredbama Zakona o korištenju psa pomagača (NN 39/19).

Po isteku radnog vijeka (prosječno 7- 8 godina) pas vodič ide u mirovinu. Temeljem procjene zdravstvenog i fizičkog stanja psa – odluku o umirovljenju zajednički donose stručni tim i korisnik.

Umirovljeni psi vodiči mogu ostati u obitelji korisnika ili se udomljuju u obiteljima koje zadovoljavaju uvjete za njihovo umirovljenje.

 

Od osmijeha do uspjeha

IBAN: HR4123600001101351988

DONIRAJTE