Završna Konferencija

IMG 0425
IMG 0404
IMG 0409

Jedna mudra izreka kaže: „Sve što je dobro kratko traje“, a u ovom slučaju dobro, humano i plemenito.

Završnom konferencijom došli smo do kraja projekta Osigurajmo podršku socijalnoj uključenosti slijepih financiran od strane Europskog socijalnog fonda čijom se provedbom osigurala socijalna uključenost 12 slijepih osoba i na taj način unaprijedila kvaliteta njihovih života u razdoblju od 24 mjeseca na području grada Zagreba.

Uslugom videćeg pratitelja nastojali smo umanjiti svakodnevne probleme, izazove i barijere slijepih osoba koje nisu samostalne u kretanju te su iz toga proizlazile i njihove specifične potrebe. Podrška se ostvarila kroz različite aktivnosti kao što su odlazak u javne institucije/ustanove, obavljanje administrativnih poslova, društvene aktivnosti, odlazak kod liječnika i na sportske aktivnosti.

IMG 0418
IMG 0397

Pojavom virusa COVID-19 te ništa manje stresnog potresa u Zagrebu, prošla godina je ostavila traga kako u životima korisnika ove usluge tako i svih nas. No, dobrom organizacijom i u takvim smo uvjetima osigurali podršku i uslugu videće pratiteljice.

Na konferenciji smo se prisjetili svih dobrobiti postignute tijekom dvije godine projekta, a korisnici su istaknuli da im je usluga videćeg pratitelja neophodna i olakšala je zadovoljenje svakodnevnih životnih potreba, a ujedno je rasteretila članove njihovih obitelji.

Velika želja nam je nastaviti pružati ovu vrstu usluge za slijepe i visokoslabovidne osobe kako bismo i dalje poticali njihove interese, socijalne kontakte i druženja, emocionalno osnaživanje i samopoštovanje i tako ih osnažili za aktivnije uključivanje u društvo.

IMG 0439

Za kraj, navodimo misao koja sve nas poziva na promišljanje o mogućnostima i potrebama ovih osoba/korisnika projekta te kako ostvariti uvjete za njihovo bolje sutra.

”Ako je Vama stalo i ako možemo potaknuti ljude ove divne zemlje da i njima bude stalo, slijepi će zaista pobijediti sljepoću”

Helen Keller

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Izradu internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet
www.esf.hr | www.strukturnifondovi.hr