Nalazimo se pri kraju provedbe treće godine Programa čiji je glavni cilj prevencija institucionalizacije i podizanje kvalitete življenja korisnika pasa pomagača – djece i mladih s teškoćama u razvoju kroz uslugu savjetodavne mobilne podrške u kućnom okruženju.

U proteklom trogodišnjem razdoblju ostvareni su sljedeći rezultati:

1.     Pružanje savjetodavne podrške obiteljima korisnika pasa pomagača- 30 obitelji kroz 165 posjeta do sada. 

Unaprjeđenje razvojnih procesa korisnika pasa pomagača očitovalo se:

·        Napretkom u različitim razvojnim aspektima (motorika, koncentracija, pažnja, emocionalni razvoj, socijalizacija, poboljšanje govora…)

·        boljom dinamikom i povezanošću obitelji

·        poboljšanim socijalnim kontaktima i ostvarenim boljim uvjetima za integraciju djece u zajednicu

2.     Edukacijom obitelji korisnika pasa pomagača i peercouncelingom, ostvareni su sljedeći rezultati:

·        kroz tri Seminara roditelji su stekli relevantne spoznaje o različitim temama

·        postignuta bolja informiranost i osnaženost obitelji

·        razmjena međusobnih iskustava – peercounceling

·        ostvarena veća spremnost obitelji za nove izazove i prevladavanje teškoća

·        sudjelovanjem na 23 radionice grupe podrške roditelji su se dodatno povezali, dijeleći međusobne probleme, poteškoće, teške emocije, ali i moguće izlaze i rješenja koja su neki od njih već pronašli za sebe

3.     Rezultati edukacija stručnih timova i roditelja djece predškolske dobi:

·        kroz 4 predavanja/radionice stručno je obrađeno područje uključivanja i učinaka terapijskih pasa/pasa pomagača kod djece s različitim razvojnim teškoćama, te proširene informacije među stručnim timovima u dječjim vrtićima o mogućnostima uključivanja terapijskih pasa/pasa pomagača u rad s različitim grupama djece i odraslih.

Smatramo da su ovi rezultati od iznimne važnosti za naše korisnike te se nadamo nastavku programskih aktivnosti.