Od 3. – 5. lipnja 2016. održan je još jedan Seminar obitelji korisnika pasa pomagača u Premanturi – odmaralištu Hrvatskog saveza slijepih. Na Seminaru je sudjelovalo 13 obitelji djece s teškoćama u razvoju – korisnika pasa pomagača za koje je stručni tim Udruge pripremio različite teme i radionice.

Roditelji su imali priliku sudjelovati u sljedećim radionicama:

  • Život sa psom pomagačem – svakodnevna iskustva
  • Klupsko djelovanje i zakonodavni okvir prava korisnika
  • Radionica „Rad sa psima pomagačima u obiteljima“ – prikaz aktivnosti sa psom pomagačem, moderator Lea Devčić
  • Radionica „Rad sa psima pomagačima u obiteljima“ – pitanja iz svakodnevne prakse za instruktora, moderator Damir Vučić
  • Prikaz rada u obiteljima – primjeri pozitivne prakse i prenošenje iskustava, roditelji: Ozrenka Čolić te Damir i Željka Brašnić, korisnici psa pomagača: Renato i Leone Brašnić
  • Radionica „Moji izvori snage i podrške“, moderator Lea Devčić uz volontersku podršku Tihane Fontana

Roditelji su u evaluacijskim listama naveli da su im posebno interesantne teme bile Rad sa psima pomagačima u obiteljima“ – pitanja iz svakodnevne prakse za instruktora i „Moji izvori snage i podrške“. Obitelji su vrlo zadovoljne organizacijom seminara te navode da su im ovakva druženja vrijedna, a posebno razmjena iskustava i različitih informacija koje tijekom ovakvih susreta dobiju. Smatraju da su prezentirane teme i sadržaji vrlo korisni te temeljito pripremljeni i odrađeni, s puno pažnje usmjerene prema potrebama korisnika.

Do sljedećeg Seminara ostajemo puni dojmova i motivacije za razvoj novih aktivnosti!