Trogodišnji program „Razvoj mobilne podrške obiteljima korisnika pasa pomagača u Hrvatskoj“ 2017.-2020.

31. svibnja 2020. godine završen je ciklus Trogodišnjeg programa „Razvoj mobilne podrške obiteljima korisnika pasa pomagača u Hrvatskoj“ financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U proteklom trogodišnjem razdoblju ostvareni su sljedeći rezultati:

1. Pružena je savjetodavna podrška obiteljima korisnika pasa pomagača – 30 obitelji kroz 147 susreta.

Unaprjeđenje razvojnih procesa korisnika pasa pomagača očitovalo se:

 • Smanjenim teškoćama i razvijenim potencijalima (u području motoričkog, kognitivnog, osjetilno – perceptivnog, socio-emocionalnog razvoja te razvoja govora i komunikacijskih vještina)
 • boljom dinamikom i povezanošću obitelji
 • poboljšanim socijalnim kontaktima i ostvarenim boljim uvjetima za integraciju djece u zajednicu

2. Rezultati radionica grupe podrške za roditelje djece s teškoćama u razvoju – korisnika pasa pomagača – ukupno njih 31:

 • Osviještenost snaga obitelji, osobni rast i razvitka samopouzdanja, smanjen stres te bolja povezanost članova obitelji
 • Izraženo zadovoljstvo roditelja provedenim radionicama – posebno su im vrijedna bila iskustva drugih roditelja koja su im omogućila da lakše pristupaju nadolazećim izazovima
 • Podrškom roditeljima stvoreni su bolji uvjeti za rast i razvoj djece s teškoćama u razvoju unutar obitelji, a to je najprirodnije okruženje koje dijete ima.

3. Održano šesnaest predavanja u školama u koje su uključeni korisnici pasa pomagača, a rezultirala su:

 • Boljom integracijom djeteta u redovni školski sustav te razvojem empatije od strane vršnjaka
 • Senzibiliziranjem okoline djeteta te poticanjem vršnjačke volonterske podrške
 • Boljim razumijevanjem teškoća i mogućnosti korisnika
 • Ostvarivanjem bolje suradnje između roditelja djeteta (korisnika) i nastavnog osoblja u školi
 • Stvaranjem pozitivne i podržavajuće atmosfere

4. Rezultati edukacija stručnih timova i roditelja djece predškolske dobi:

 • kroz 5 predavanja/radionice stručno je obrađeno područje uključivanja pasa pomagača i terapijskih pasa kod djece s različitim razvojnim teškoćama te su proširene informacije o mogućnostima uključivanja terapijskih pasa u rad s različitim grupama djece i odraslih.

5. Edukacijom obitelji korisnika pasa pomagača – peercouncelingom, ostvareni su sljedeći rezultati:

 • kroz dva Seminara i on-line Konferenciju roditelji su stekli relevantne spoznaje o različitim temama
 • postignuta bolja informiranost i osnaženost obitelji
 • razmjena međusobnih iskustava (peercounceling) – osviještena važnost ove metode
 • ostvarena veća spremnost obitelji za nove izazove i prevladavanje teškoća
 • veća osnaženost u samozagovaračkoj ulozi prava djeteta

U ožujku 2020. godine Udruga je sukladno odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite RH, a vezane uz sprečavanje širenja pandemije COVID-19 privremeno obustavila provedbu pojedinih aktivnosti koje su uključivale direktan kontakt s korisnicima ovoga Programa. U navedenom periodu aktivnosti su provođene putem virtualnih platformi (on line radionice grupa podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju i on line treninzi pasa pomagača) te je korisnicima pružena podrška putem telefona, e-maila i  društvenih mreža.

Proteklih 12-tak godina praćenja učinaka pasa pomagača na njihove korisnike potvrđuje opravdanost svake minute uloženog truda i znanja svakog pojedinog stručnjaka u tom lancu, uključujući ključnu nezaobilaznu ulogu roditelja kao voditelja psa pomagača.