Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet u suradnji s fondacijom Budućnost za porodice realizira projekt „Paws for ability“ kako bi ostvarila nekoliko vrijednih društvenih ciljeva:

Prvi, odabirom prihvatljivih pasa između brojnih pasa lutalica za potencijalno humaniziranje njihove uloge – treningom i uključivanjem u rad sa stručnjacima koji provode različite terapijske postupke i aktivnosti sa djecom s teškoćama u razvoju.

Drugi, izbor i edukacija trenera koji će trenirati buduće terapijske pse.

Treći, edukacija stručnjaka različitih profila koji su spremni u svoj rad uključiti terapijske pse u cilju poboljšanja napretka razvojnih procesa djece.

Četvrti, informativnom kampanjom okupiti što veći broj volontera koji će u Sarajevu razvijati senzibilitet prema psima uopće, a posebice ovoj grupi terapijskih pasa koji imaju posebno vrijednu humanu ulogu u životu djece.

Projekt je financiran donacijom osiguranom od stane inozemnog donatora, a stručni tim Udruge uložiti će maksimum stručnih znanja i bogatih iskustava da ova inovativna ideja zaživi u Bosni i Hercegovini.

Edukaciju smo započeli ovaj vikend te se nadamo brojnim uspješnim ishodima!