Usvibnju 2016. završena je provedba Programa „Suportivna uloga terapijskog psa kod djece s teškoćama u razvoju“ sufinanciranog od strane Zaklade „Hrvatska za djecu“

Tijekom godinu dana provedbe Programa dodjelili smo četiri terapijska psa djeci s teškoćama u razvoju i educirali roditelje – voditelje terapijskih pasa o načinima i metodama uključivanja pasa u rad s djecom. Upravo je edukacija roditelja koja je uključivala vrlo detaljne informacije o načinima i metodama uključivanja terapijskih pasa u rad s djecom s teškoćama u razvoju osigurala da roditelji nastave s radom u svom kućnom okruženju, što je posljedično utjecalo na pozitivne pomake u razvoju djece – korisnika.

Kao poseban uspjeh želimo istaknuti izdavanje priručnika „Pas pomagač – od osmijeha do uspjeha“. Naime, ovaj Priručnik je jedinstven na našim prostorima jer vrlo detaljno obrađuje ključne teme poput terminologije, cjelokupnog procesa školovanja psa pomagača od dobi šteneta do prijenosa korisniku, prijavu i pripremu korisnika za dodjelu psa pomagača, specifičnosti rada s roditeljima djece s teškoćama u razvoju, dodjelu, stručnu podršku i kontinuiranu superviziju rada radnog tima. Osim toga, u njemu su prezentirani i konkretni primjeri rada sa psom pomagačem u obiteljima djece s teškoćama u razvoju, koje vrlo konkretno i životno prezentiraju pozitivne učinke i aktivnosti koje se provode u obiteljskom okruženju, a u kojima psi pomagači vrlo jasno ostvaruju svoju pomagačku ulogu. Primjeri aktivnosti sa psom pomagačem nastali su iz konkretnih primjera obitelji korisnika pasa pomagača te kao rezultat suradnje sa različitim stručnjacima koji u svoje terapijske i edukacijske postupke te aktivnosti uključuju terapijske pse. Vjerujemo da će ovaj Priručnik biti od velike koristi kako potencijalnim obiteljima korisnika pasa pomagača, tako i svim sadašnjim.