Napori što ih malobrojni tim Udruge ulaže u realizaciji programskih i projektnih aktivnosti koje su usmjerene poboljšanju kvalitete života naših korisnika svakodnevno su veliki i složeni. No, vidljivost u širem smislu dobivaju organizacijom pojedinih događanja koja dugoročno pozitivno doprinose razvoju i dobrobiti naših korisnika.

Slijedom toga, ovaj vikend od 06. do 08. travnja 2018. godine  Biogradu”Crvena Luka” opet održavamo Seminar obitelji krosinika pasa pomagača, a sve to u okviru trogodišnjeg programa “Razvoj usluga mobilne podrške obiteljima korisnika pasa pomagača u Hrvatskoj”.

I za ovaj je Seminar odaziv vrlo respektabilan, a Program smo kreirali prema analizi evaluacijskih lista sa prošlog Seminara.

Teme ovogodišnjeg Seminara korisnika pasa pomagača:

  • Radionica za djecu „Učenjem do pokreta, kretanjem do spoznaje“
  • Supervizija rada pasa pomagača
  • Zakonodavni okvir  – rasprava o prijedlozima za izradu nacrta Zakona o korištenju pasa pomagača
  • Radionica za roditelje: „Partnerski odnosi“
  • Radionica za roditelje: „Izazovi odrastanja i spolno-zdravstvenog odgoja djece i  mladih s teškoćama u razvoju“

Vodeći se racionaliziranjem troškova, dodatnim smo naporima organizirali i Seminar korisnika pasa vodiča, kojih će ukupno biti 16. Neke ćemo teme raspraviti zajednički, a one koje sadržajno definira specifičnost invaliditeta, kao i uloga primjerice psa vodiča, imat će svoje posebno mjesto i vrijeme.

Jedna od tih zajedničkih tema bit će rasprava  pripremi novog Prijedloga zakona o korištenju pasa pomagača, u čemu će svakako vrijedan doprinos dati i saborska zastupnica Ljubica Lukačić.Uz to uvijek su neprocjenjivo vrijedne razmjene informacija  prehrani,zdravlju, ali i starenju naših pasa s čim se nama korisnicima nije jednostavno suočiti.

Teme ovogodišnjeg Seminara korisnika pasa vodiča:

  • Mobilne aplikacije kao podrška kvaliteti kretanja sa psom vodičem
  • Zakonodavni okvir  – rasprava o prijedlozima za izradu nacrta Zakona o korištenju pasa pomagača
  • Radionica „Prehrana i starenje pasa“
  • Radionica: „Obitelj kao faktor poticaja ili ograničenja“

Također će u večernjim satima biti vremena za druženje, jer je to prigoda da se ponovo sretnu neki ljudi koji se nisu dugo vidjeli. Ta neformalna razmjena iskustava i informacija ono je što svi uvijek ističu kao vrlo vrijedan element ovakvih događanja.