Boravak u bolnici, kao i sama bolest, za djecu je veliki stres. Razlog tome podjednako je sama priroda bolesti, ali i odvojenost od obitelji i doma. Kako bi se taj stres ublažio, Klinika za dječje bolesti Zagreb (poznatija kao Klaićeva bolnica) u suradnji s našom Udrugom nastavlja projekt “Djeca prijatelji životinja”.

Projekt su osmislile liječnice Sanja Kolaček, Ivana Žaković i Katarina Vulin uz potporu v.d. ravnatelja Zorana Bahtijarevića u suradnji sa stručnim timom Udruge. U njemu sudjeluju stručnjaci različitih profila uz prisustvo psa kao ključnog bića, a cilj im je educirati roditelje i djecu o važnostima ranog kontakta sa životinjama, potaknuti empatičnost i suživot sa životinjama. Kako bi se to postiglo, radionice ćemo održavati jednom do dva puta tjedno te dijeliti edukativne materijale za grupe djece bolničkog vrtića i škole.

Na taj način terapijski psi djeci nisu samo emocionalna podrška, nego i prilika za učenje o brizi i postupanju sa psima.

Iza ovog projekta dug je birokratski put jer su za pse na bolničkim hodnicima bile potrebne mnoge dozvole,  ali na kraju je uspješno, što je najvažnije. Ovakvi se projekti provode i u drugim zemljama, a kad je riječ o našoj zemlji, ovakve bi se aktivnosti mogle proširiti i izvan Zagreba.

“Sigurno da će ovo biti lavina, lavina uvijek kreće od malog kamenčića. Krenuli su Suvag i Goljak, mi smo malo veći kamenčić i nadamo se da će se to zakotrljati po cijeloj Hrvatskoj”, izjavio je Zoran Bahtijarević, ravnatelj Klinike za dječje bolesti Zagreb.