Ovaj petak, 10. studenog 2017. godine, u hotelu Westin održat će se 10. Rodina mliječna konferencija i prePorod „Majčinstvo i žene s invaliditetom“.

Ova konferencija s međunarodnim sudjelovanjem jedinstvena je u Hrvatskoj jer po prvi puta zdravstvenim djelatnicama i djelatnicima, ali i drugim pružateljima podrške ženama s invaliditetom u reproduktivnoj dobi, nudi edukaciju o reproduktivnom zdravlju žena s invaliditetom. Iako zakonski okvir poštuje pravo na dom i obitelj i u teoriji nudi jednake mogućnosti zdravstvene skrbi za žene s invaliditetom, u stvarnosti postoje brojne prepreke i predrasude. Spolnost, brak i roditeljstvo žena s invaliditetom, pitanje njihova reproduktivnog zdravlja i prava te pitanje majčinstva u velikoj mjeri predstavlaju tabu teme.

Jedan od načina uklanjanja tih prepreka je edukacija cijelog društva, a ova konferencija će svakako pridonijeti tome.

Roda će na ovoj konferenciji ugostiti inozemne predavačice s dugogodišnjim iskustvom u pružanju zdravstvene skrbi ranjivim skupinama žena, posebice žena s fizičkim i senzornim invaliditetom.

U prvoj stanci tijekom Konferencije organizator i Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet kao partner na projektu provest će edukaciju sudionika o postupanju i komunikaciji sa slijepim ženama kao potencijalnim korisnicama usluga zdravstvenih radnika.

Želja nam je na taj način praktično približiti komunikaciju i odnos prema slijepoj ženi kao budućoj majci u okolnostima pružanja usluga u zdravstvenim ustanovama. Uz to, bit će to i prigoda da sudionicama Konferencije približimo način pristupa i pomoći slijepim osobama u svakodnevnom životu.